2023 оны эдийн засгийн төлөв


Энэхүү нийтлэлд олон улсын судлагааны байгууллагууд Монголын эдийн засгин өсөлтийг хэрхэн таамаглаж байгаа талаар танилцуулах болно.

Агуулга

 1. Олон Улсын Валютын Сангийн (ОУВС) зөвлөмж ба төсөөлөл
 2. Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) төсөөлөл 
 3. Trading Economics судалгааны байгууллагын төсөөлөл


ОУВС-н зөвлөмж, төсөөлөл (2022 он 10 сар)

ОУВС-с энэ оны 10 сард хийсэн судалгаагаар дараах зөвөмжүүдийг хүргүүлсэн байна.

Бодлогын зөвлөмжүүд:

 1. Валютын ханшийг илүү уян хатан болгох,
 2. Гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх замаар 2023 оны гадаад өрийн том төлбөрийг дахин санхүүжүүлэх,
 3. Цар тахлын эсрэг хуулийн үйлчлэх хугацааг 2022 оны эцсээр дуусгавар болгох,
 4. Монголбанкны төсөвтэй адилтгах үйл ажиллагааг нэн даруй зогсоох замаар мөнгөний бодлогыг цаашид хатууруулах,
 5. 2023 оны төсвийн алдагдлыг нэн яаралтай дорвитой бууруулах,
 6.  Төрийн өмчит компаниудын хөрөнгө оруулалтын төслийн ил тод байдал, хяналтыг сайжруулж, дахин эрэмбэлэх.

Товчоор дүгнэвэл, Монгол Улс эдийн засгийн бэрхшээлээ хэрхэн давж гарах нь УИХ-аас ирэх саруудад ямар арга хэмжээ авахаас, нэн ялангуяа 2023 оны төсөв ямар байхаас шууд хамаарна.“

Боломж:

 • Цар тахлын дараах эдийн засгийн сэргэлт хүчээ авч байна.
 • Засгийн газраас гадаад худалдааг хилээр саадгүй нэвтрүүлэх чиглэлээр шийдвэртэй арга хэмжээ авч байна.
 • Оюутолгой төслийн далд уурхайн үйлдвэрлэл 2023 оны эхний хагаст эхэлнэ.
 • Дунд хугацаанд зэс, нүүрсний экспорт хэвийн түвшиндээ очих төлөвтэй байна.
 • Махны үйлдвэрлэл нэмэгдэж, дэлхийн зах зээл дээр хүнс, эрчим хүний үнэ буурч, Монгол Улс ОХУ-аас газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хямдралтай үнээр авах тохиролцоонд хүрсэн.
Эрсдэл:

 • БНХАУ-ын тэг Ковид бодлоготой холбоотойгоор хил гаалийн хязгааралалт хийх магадлалтай.
 • Дэлхийн санхүүгийн зах дээр эх үүсвэр хомстох, БНХАУ-ын эдийн засаг илүү хурдтай саарах, түүхий эдийн үнэ ханш хэлбэлзэлтэй байх эрсдэлтэй байна.
 • ОХУ-ын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг дагсан санхүүгийн сөрөг нөлөө, корреспондент банкны харилцаа тасалдаж болзошгүй байна.
 • Гадаад валютын албан нөөц тасралтгүй буурч байна.
 • Цар тахлын үед хуримтлагдсан хадгаламжаас их хэмжээний зарлага гарсны улмаас банкуудын хөрвөх чадвар муудаж байгаагаас банкууд эрсдэлээс зайлсхийж, зээл олголтооо бууруулж байна.
 • Төсөв болон төсөвтэй адилтгах үйл ажиллагааны дэмжлэг, 2023 оноос эхлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх шийдвэр, ханшийн сулралтын хоцорч илрэх нөлөөлөл үнийн өсөлтийг бий болгохоор байна.
 • 2023-24 онуудад төлөгдөх ёстой гадаад өрийн том дүнтэй төлбөрүүдыг дахин анхүүжүүлэхэд эрсдэл үүсгэж болзошгүй байна.
 • Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг хэрхэн шийдвэрлэх нь тодорхой бус байна.
 • 2024 оны УИХ-ын сонгуулийг угтаж тэлэх бодлогын үзүүлэх сөрөг нөлөө.

Зурагт зарим үзүүлэлтүүдийн ирэх онуудын төсөөллийг харуулав. 2023 онд Монголын эдийн засаг 4 хувиар өсч Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн (ДНБ) 16.7 тэрбум ам.долларын үнэлгээтэй болохоор байна. Харин үнийн дундаж түвшин 12.3 хувиар өсөхөөр тооцоолжээ. 

Зураг 1.Зарим үзүүлэлтүүдийн таамаглал

Эх сурвалж: ОУВС, 2022 он 10 сар

АХБ-ы төсөөлөл (2022 он 9 сар)

АХБ-ы 9 сарын тооцооллоор Монгол улс 2022 онд 1.7 хувь, 2023 онд 4.9 хувиар тус тус өсөхөөр байна. Харин үнийн дундаж түвшин 2023 онд 11.6 хувьд хүрэх аж.

Эрсдэл:

 • БНХАУ-тай хиллэдэг худалдааны гол боомтуудад шинээр хязгаарлалт хийх, 
 • Гадаад худалдаа тасалдах, зайлшгүй чухал импортын барааны нийлүүлэлт буурах, импортын үнэ нэмэгдэх
 • БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт удаашрах,
 • Экспортын түүхий эдийн үнэ буурах, 
 • Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт саарах,  
 • Мөнгөний бодлого огцом чангарах, 
 • Дотоодын санхүүгийн салбарт эрсдэл хуримтлагдах 

Боломж:

 • Цар тахлын эсрэг дотоодын хязгаарлалт, хатуу арга хэмжээг энэ оны 2 дугаар сараас эхлэн цуцалж эдийн засгийг нээсэн, 
 • Төсөв, мөнгөний бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлүүлсэн нь дотоод эрэлтийг дэмжсэн
 • БНХАУ-тай хиллэдэг шинэ худалдааны гол боомт нэмэгдсэн.

 Зураг 2.Эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк, 2022 он 9 сар

Trading Economics таамаглал

Эцэст нь Trading Economics-н тооцооллоор Монголын эдийн засаг 2022 онд 5.5 хувиар харин 2023 онд 6 орчим хувиар өсөхөөр байна.

 Зураг 3.Эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл

Эх сурвалж: TradingEconomics

Бэлтгэсэн. Баасансүрэн