ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

Хуулийн этгээдийн 32.5 мянган нэгж (41.3%) нь үйлчилгээний, 29.4 мянган нэгж (37.4%) нь худалдааны, 6.6 мянга (8.4%) нь барилгын, 6.3 мянга (8.1%) нь аж үйлдвэрийн, үлдэх 3.8 мянга (4.8%) нь ХАА-н чиглэлийнх байна.
Үйл ажиллагаа хэвийн явуулж байгаа хуулийн этгээдийн тоо 2016 оноос салбаруудад 4.5-9.0 хувиар өсжээ.
No photo description available.

Эх сурвалж: ҮСХ
#EguleCapital