20 настай Евро

20 настай Евро
Евро нь 1999 оны 1 сарын 1-с дэлхийн санхүүгийн зах зээлд мөнгөн тэмдэгт хэлбэрээр нэвтэрч, өдгөө 20 нас хүрээд байна.
Анх хэрэглээнд нэвтэрснээс хойш banknote, зоос ашиглагдах хүртэл хүчтэй буурсан. Дэлхийн санхүүгийн хямрал, гишүүн орнуудын дампуурал, мөнгөний бодлогын дэглэмийн өөрчлөлт, улс төрийн нөхцөл байдал зэргээс шалтгаалж огцом хэлбэлзлүүд ашиглагдсан.
Доорх зураглалд ам.доллар/еврогийн ханшийн динамик онцлох үйл явдлуудыг харуулав.

No photo description available.
Эх сурвалж: Bloomberg.com
#EguleCapital