2019 оны эдийн засгийн өсөлт /газрын зургаар/

ОУВС-н тооцооллоор 2019 онд:
-Дэлхийн эдийн засаг 3.7 хувь
-Ази, номхон далайн бүс 5.2 хувь
-БНХАУ 6.2 хувь
-ОХУ 1.8 хувь
-Монгол 6.3 хувиар тус тус өсөхөөр төсөөлсөн байна.

No photo description available.
Эх сурвалж: ОУВС
#EguleCapital