Үйл ажиллагаа явуулж буй Аж ахуй нэгж ба эдийн засгийн өсөлт

Эдийн засгийн өсөлт, үйл ажиллагаа явуулж буй ААН тооны жилийн өсөлт 39 хувийн эерэг хамааралтай байна.

No automatic alt text available.2018 оны 3-р улирлын бай
длаар Монгол улсын хэмжээнд 85,488 ширхэг ААН үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 10.9 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Харин үйл ажиллагаа эрхлээгүй ААН тоо 42,045 болж өмнөх оноос 19.7 хувиар өссөн.