Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2018-19 онд 2017 онтой ижил 3.7 хувь байхаар байна.

Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2018-19 онд 2017 онтой ижил 3.7 хувь байхаар байна.
ОУВС-н 4 сарын тайланд ирэх 2 жилүүдэд 3.9 хувиар өснө хэмээн үзэж байсан бол 10-р сарын тайландаа таамаглалаа ийнхүү бууруулсан. Таамаглалаар 2018 онд БНХАУ 6.6 хувиар, Япон 1.1 хувиар өсч өмнөх жилийн өсөлтөөс буурахаар бол АНУ 2.9 хувиар, ОХУ 1.7 хувиар өсч өмнөх жилийн өсөлтөөс тэлэхээр байна.
Суурь инфляцийн түвшин тогтвортой байгаа нь хөгжингүй эдийн засгуудад бүхий орнуудад санхүүгийн таатай нөхцлийг бүрдүүлсэн. Харин аажмаар чангарч буй АНУ-н мөнгөний бодлого, худалдааны дайны тодорхой бус байдал нь зарим хөгжиж буй орнуудад хөрөнгийн орох урсгалыг бууруулах, валютын ханшийг сулруулах, хөрөнгийн зах зээл болон хүүний түвшинд дарамт учруулж байна.
No automatic alt text available.
Эх сурвалж: ОУВС