Монгол улсын валютын орох гарах урсгал

Өмнөх оны мөн үед төлбөрийн тэнцэл 215 сая ам.доллар, оны эцэст 1.45 тэрбум ам.долларын ашигтай гарсан хэдий ч энэ оны 8-р сард 361 сая ам.долларын алдагдалтай гарчээ. Тус алдагдалд импортын өсөлт онцгой нөлөө үзүүлжээ. Эдийн засгийн өсөлт       оны эхний хагасын байдлаар 6.3 буюу сэргэлтийн үед байгаа үед улирлын нөлөө давхцан импортын хэрэгцээг нэмэгдүүлсэн байна.

Эх сурвалж: Эгүлэ Капитал, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ Түүхий эд болон валютын ханшийн төлөв байдал судалгаа
No automatic alt text available.