Ам.долларын ханш ба онцлох үйл явдууд

Ам.долларын ханш ба онцлох үйл явдууд
Дэлгэрэнгүйг ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ түүхий эд болон валютын ханшийн төлөв байдлын судалгаанаас

*Эгүлэ Капитал нь зах зээл, салбаруудын судалгаа хийдэг байгууллага юм.