Түүхий эд, газрын тосны үнэ /таамаглал/


ОУВС-н түүхий эдийн үнийн индекс сүүлийн 6 сар дараалан өсөхөд (+3.3%) газрын тосны үнийн өсөлт (+11.1) голлон нөлөөлжээ. Харин худалдааны маргааны улмаас хоол хүнсний үнийн индекс буурсан (-6.4%) бол Хятадын эрэлт сул байснаар металлын ханш буураад (-11.7%) байна. 

Газрын тосны үнэ 6 сард 76 ам.доллар давж 2014 оны 11 сараас хойших хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. Үүнд Венесуэлийн олборлолтын бууралт, Канад болон Ливи дахь олборлолтын тасалдал, АНУ-с Иранд тавьсан хориг арга хэмжээнээс шалтгаалсан нийлүүлэлтийн бууралт зэрэг нь голлон нөлөөлжээ. 
No automatic alt text available.

8-р сард ОПЕК болон бусад газрын тос нийлүүлэгч орнуудаас нийлүүлэлтээ нэмэх шийдвэр гаргаснаас үнэ бага зэрэг буурсан ч 10 сар гарснаар үнэ эргэн өсөөд байна. 

Эх сурвалж: ОУВС