Худалдааны дайн Хятадад сөргөөр нөлөөлж байна.БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн салбарын худалдан авагч менежерийн индекс (PMI) 8-р сард 51.3 нэгж байсан бол 9 сард 50.8 болж бууржээ. Харин жижиг, хувийн компаниудын нөлөөг илүү харуулдаг Caixin manufacturing PMI 50.6 нэгжээс 50 нэгжид буурч 2017 оны 5 сараас хойших хамгийн доод түвшинд хүрчээ. 

Индексийн 50 нэгж нь өсөлт, бууралтын зааг утга юм.
Эх сурвалж: Bloomberg
#EguleCapital