Хятадын хариу арга хэмжээ

Энэ жил Хятадын төв банкнаас 4 дахь удаа зээл олгогчдын заавал байлгах нөөцийн хувийг бууруулах шийдвэр гаргалаа.
Энэ шийдвэр нь АНУ-н худалдааны дайн ба Холбооны нөөцийн сангийн хүүний өсөлтийн эсрэг эдийн засгийн эрэлтээ дэмжих арга хэмжээ аж.
Уг бууралтаар 175 тэрбум орчим ам.доллар зах зээлд нийлүүлэгдэх юм. Хөрвөх чадварын нэмэгдүүлснээр банкуудын зээллэгийг дэмжих ба зах зээлд эерэг нөлөө болно хэмээн шинжээчид дүгнэж байна.
No automatic alt text available.
Эх сурвалж: Bloomberg
#EguleCapital