Хятад улсад хэн дуртай вэ?

Хятад улсад хэн дуртай вэ?
“Pew Research Center” судалгааны байгууллагаас 25 улсыг хамарсан судалгаа явуулахад нийт оролцогчдын 45 хувьд Хятадын талаар таатай үзэл бодолтой байдаг бол 43 хувьд сөрөг үзэл бодолтой байна.
Эерэг оноо өгсөн онруудад Африк, Ойрх Дорнод, Азийн зарим улсууд багтаж байна. 
Харин АНУ-н хувьд 38 хувь, Япон 17 хувь нь Хятадын талаар таатай үзэл бодолтой байдаг аж.

No automatic alt text available.
Уг судалгаанд Монгол улс багтаагүй болно.
Эх сурвалж: Pew Research Center