Ам.долларын ханшийн таамаглал (2018/10-2019/03)

Таамаглалаар ам.долларын ханш 2018 оны 12 сард 2587.58 төгрөг, 2019 оны 3 сард 2575.05 төгрөгийн түвшинд хүрэхээр байна.

*Уг үр дүн нь зөвхөн хувь судлаачийн таамаглал тул аливаа шийдвэр гаргалтанд хариуцлага хүлээх үндэслэл болохгүйг анхаарна уу. Бид валютын ханшийн зах зээлийн төлөв болон таамаглалыг сар бүр бэлтгэн харилцагчидда хүргэдэг билээ.