Бодит эдийн засгийн гүйцэтгэл, хандлага: Худалдааны салбарын өсөлт, хандлага


Тус судалгаагаар 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаарх эдийн засгийн салбарууд, тэр дундаа худалдааны салбарын гүйцэтгэл, хандлагыг тодорхойлж, салбаруудыг тодорхой үзүүлэлтүүдээр харьцуулан оноожуулсан болно. Уг судалгааг бүрэн эхээр нь 80122200 дугаарт мөн research@egulecapital.mn мэйл хаягаар холбогдож авах боломжтой.

УГ ТАНИЛЦУУЛГЫН ҮНЭ: 100,000 төг
ХУУДАСНЫ ТОО: 6
ДАНСНЫ ДУГААР: 5001624000 (Хасбанк, төгрөг), Дансны нэр: Эгүлэ Капитал ХХК
Төлбөр төлснөөс 30 мин-ын дотор таны мэйл хаягаар хүргэгдэнэ.