Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх Парисын гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэлээ