Гадаад өр ба ОУВС-гийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр