Европын 2016 онд ашиглалтанд оруулсан эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийн 90 хувь нь сэргээгдэх эрчим хүч байна.