"Уул уурхайн салбарын нөхцөл байдал, түүхий эдийн хэтийн төлөв" судалгаа бэлэн боллоо

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН СУДАЛГАА 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Уг судалгаанд Монгол Улсын уул уурхайн салбарын хэмжээ, гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд, тэдгээрийн үйлдвэрлэл, экспорт болон дэлхийн зах зээл дээрхи түүхий эдийн үнэ, гол үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчдийн мэдээлэл, олон улсын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын тухай танилцуулсан болно.

СУДАЛГААНЫ АГУУЛГА

Нэг. Уул уурхайн салбар ба эдийн засаг
   1.1 Эдийн засгийн бүтэц, салбарын өсөлт
   1.2 Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон экспорт
   1.3 Уул уурхайн салбар ба Монгол Улсын 2017 оны төсөв
   1.4 Монгол Улсын ашигт малтмалын нөөц
   1.5 Тусгай зөвшөөрөл
Хоёр. Түүхий эдийн үнийн төсөөлөл
   2.1 Гангийн хэрэглээ ба үйлдвэрлэл
   2.2 Төмрийн хүдэр
   2.3 Коксжих нүүрс
   2.4 Эрчим хүчний нүүрс
   2.5 Алт
   2.6 Зэс
Гурав. Олон Улсын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж буй Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьцааны тухай

ЗУРАГ, ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Уул уурхайн салбар Монгол Улсын эдийн засагт эзлэх хувь
Зураг 2. Уул уурхайн салбар экспорт, төсөв төсөвт эзлэх хувь
Зураг 3. Уул уурхайн салбарын экспортын дүн, сая ам.доллар
Зураг 4. Зэсийн Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэр.төг
Зураг 5. Нүүрсний Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэр.төг
Зураг 6. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тоо
Зураг 7. Дэлхийн зах зээл дээрхи түүхий эдүүдийн үнийн төсөөлөл
Зураг 8. Дэлхийн гангийн хэрэглээ, сая тн (1992-2016)
Зураг 9. Төмрийн хүдрийн үнэ, FOB Австрали, ам.доллар/тн
Зураг 10. БНХАУ-ын төмрийн хүдрийн импорт, олборлолт, сая тн
Зураг 11. Энэтхгийн төмрийн хүдрийн экспорт, импорт, сая тн
Зураг 12. Коксжих нүүрсний үнэ, ам.доллар/тн
Зураг 13. Авсралийн коксжих нүүрсний жишиг гэрээний үнэ, ам.доллар/тн
Зураг 14. Коксжих нүүрсний томоохон импортлогчид, сая тн
Зураг 15. JFY эрчим хүчний нүүрсний үнэ, ам.доллар/тн
Зураг 16. Эрчим хүчний нүүрсний голлох импортлогчид, сая тн
Зураг 17. Эрчим хүчний нүүрсний голлох экспортлогчид, сая тн
Зураг 18. Алтны үнэ, ам.доллар/унци
Зураг 19. Алтны үнэ ба USD, хөрөнгийн зах зээл, хүү, инфляци
Зураг 20. Зэсийн үнэ, нөөц, ам.доллар/тн
Зураг 21. Сүүлийн 18 сарын зэсийн үнэ, ам.доллар/тн
Зураг 22. Зэсийн үйлдвэрлэл, сая тн, Европ, Ази, Чили, Перу


Хүснэгт 1. Монгол Улсын эдийн засгийн салбаруудын жилийн бодит өсөлт (2014-2016Q3)
Хүснэгт 2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэл (2014-2016)
Хүснэгт 3. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт (2014-2016)
Хүснэгт 4. Уул уурхайн салбараас Монгол Улсын 2017 оны төсөвт орох орлогын төлөвлөгөө, түүхий эдүүдийн биет хэмжээ, орлогын дүн, татварын төрлөөр
Хүснэгт 5. Ашигт малтмалын дэлхийн зах зээл дээрхи дундаж үнэ (2013-2016)
Хүснэгт 6. Гангийн хэрэглээний хэтийн төлөв, сая тн, улсуудаар (2015-2018)
Хүснэгт 7. Гангийн үйлдвэрлэлийн хэтийн төлөв, сая тн, улсуудаар (2015-2018)
Хүснэгт 8. Төмрийн хүдрийн импортын хэтийн төлөвт, сая тн, улсуудаар (2015-2018)
Хүснэгт 9. Төмрийн хүдрийн экспортын хэтийн төлөвт, сая тн, улсуудаар (2015-2018)
Хүснэгт 10. Коксжих нүүрсний экспорт, импортын хэтийн төлөв, сая тн, улсуудаар (2015-2018)
Хүснэгт 11. Олон улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын мэдээлэл, 2017.01.12-ны байдлаар

ШИГТГЭЭ

Шигтгээ 1. Оюу толгой Монголын эдийн засагт
Шигтгээ 2. Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын барьцаанд байгаа ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд, байгууллага, тоо, талбайн хэмжээгээр

СУДАЛГААГ БЭЛЭН БОЛГОСОН: 2016.01.17

УГ СУДАЛГААНЫ ҮНЭ: 100,000 төг

ДАНСНЫ ДУГААР: 5001624000 (Хасбанк, төгрөг), Дансны нэр: Эгүлэ Капитал ХХК

Судалгааны төлбөр төлснөөс 30 мин-ын дотор таны мэйл хаягаар судалгаа хүргэгдэнэ.

Тодруулах зүйл байвал 80122200 дугаараар мөн research@egulecapital.mn мэйл хаягаар холбогдоно уу.

ХЭРЭВ ТА МАНАЙ СУУРЬ БАГЦЫГ СОНИРХВОЛ: