Цахим санхүүгийн үйлчилгээ эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгана