Банкны системийн чанаргүй зээл

Банкны системийн чанаргүй зээл 1.04 их наяд төгрөг болж, өмнөх сарынхаас 27.1 тэрбум төгрөг буюу 2.6 хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 261.7 тэрбум төг буюу 34 хувиар өссөн байна.
Чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.6 хувийг эзэлж, өмнөх сарынхаас 0.7 нэгж хувиар буурч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 2.1 нэгж хувиар нэмэгджээ.

#2016он6сар #EguleDailyChart

Эгүлэ Капитал нь зах зээлийн шинэ мэдээлэл, судалгаа бэлтгэн харилцагчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, санхүү, бизнес стратегийн мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллага юм.

Эгүлэ Капитал ХХК
research@egulecapital.mn
https://www.facebook.com/EguleCap