Монгол Улсаас Япон, БНСУ, ОХУ, БНХАУ руу ямар бараа бүтээгдэхүүн экспортлох боломжтой вэ?

[Гадаад худалдааны салбар]

Бид энэ удаа та бүхэнд манай голлох түнш улсууд болох Япон, БНСУ, ОХУ, БНХАУ-уудын 2015 онд дэлхийн улс орнуудаас импортолсон гол бараа бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үнийн мэдээллийг нэгтгэж хүргэж байна.