Олон улсын зах зээл дээр гаргасан Монгол Улсын бондуудын хэмжээ, хүү, хугацааны мэдээлэл


Монгол Улс хамгийн сүүлд 2016.03.29-нд 500 сая ам.долларын бондыг 5 жилийн хугацаатайгаар 10.875%-ийн купонтай гаргасан. 

Энэ нь 2013.01.05-нд гаргаж байсан мөн ижил дүн, ижил хугацаа бүхий 4.125%-ийн купонтой бондоос 2 дахин их зардалтай буюу үнэтэй гэсэн үг юм.

Бонд гаргагч Бонд хэмжээ, сая ам.доллар Хугацаа Купон Гаргасан огноо Буцаан төлөх огноо
МУХБ 20 1 6.000% 2011.12 2012.12
МУХБ 2017 580 5 5.750% 21-Mar-2012 21-Mar-2017
ММС 2017 600 5 8.880% 29-Mar-2012 29-Mar-2017
Монгол 2022 1000 10 5.125% 5-Dec-2012 5-Dec-2022
Монгол 2018 500 5 4.125% 5-Jan-2013 5-Jan-2018
МУХБ 2023 30 тэрбум иен 10 1.520% 16-Dec-2013 25-Dec-2023
ХХБ 2017 - Дим сам бонд 700 сая юань 3 10.000% 21-Jan-2014 21-Jan-2017
ХХБ 2020 500 5 9.375% 19-May-2015 19-May-2020
Монгол 2018 - Дим сам бонд 1 тэрбум юань 3 7.500% 30-Jun-2015 30-Jun-2018
Монгол 2021 500 5 10.875% 29-Mar-2016 6-Apr-2021

Олон улсын зах зээл дээрхи дотоод бондуудын үнэ (Сүүлийн 6 сар)


Эх сурвалж: Монгол Улсын Хөгжлийн Банк

Эгүлэ Капитал нь зах зээлийн шинэ мэдээлэл, судалгаа бэлтгэн харилцагчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, санхүү, бизнес стратегийн мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллага юм.

Эгүлэ Капитал
research@egulecapital.mn