Эдийн засгийн өсөлтийг хэмжих аргаа өөрчлөх цаг болсон

ДНБ-ний цаадах өсөлтийг хэмжих арга замаа дахин бодох цаг ирсэн үү? Хэрэв та Давосын жилийн уулзалтыг үзсэн бол та өөрөөр бодож эхэлсэн байх.
Гурван тусдаа хуралдаанаар, Санхүүгийн ертөнцийн хоёр томоохон судлаач мөн академик талаас тэргүүлэх судлаачид бүгд улс орны үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээний өртгөөр тооцсон ДНБ-ийг дахин бодож үзэх хэрэгтэйг харилцан зөвшөөрсөн байна. 
Нобелийн шагналт Эдийн засагт Joseph Stiglitz, ОУВС-ийн тэргүүн Christine Lagarde, Массачусетсийн технологийн их сургуулийн профессор Erik Brynjolfsson нар ДНБ нь эдийн загсийн өсөлтийг хэмжих сайн үзүүлэлт биш, тиймээс эдийн засаг нийгмийн өсөлтийг хэмжих арга барилаа өөрчлөх хэрэгтэй гэв.**Энэхүү мэдээллийн үргэлжлэл 2 долоо хоногийн дараа нийтэд нээлттэй болно**


Эгүлэ Капитал нь зах зээлийн шинэ мэдээлэл, судалгаа бэлтгэн харилцагчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, санхүү, бизнес стратегийн мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллага юм.Эгүлэ Капитал ХХК
research@egulecapital.mn
https://www.facebook.com/EguleCap