Улс орнуудын томоохон экспортын бүтээгдэхүүнийг та мэдэх үү?

Дэлхийн экспортын газрын зураг

Энэ зурагт үйлчилгээний экспортыг харуулаагүй болно. Гэхдээ зарим сонирхолтой ойлголт болон дэлхийн хандлагыг харуулсан байна. 

Дэлхийн газрын зургийн энэхүү өөрчлөлтөөр хэчнээн улс орон гадаад орлогын эх үүсвэр шиг түүхий эд, бүтээгдэхүүний хамааралтай болохыг харж болно.

Түүхий эдийн зах зээлийн тогтворгүй байдал дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ буурсны улмаас үүсдэг эрсдэл юм.

 Зураг: Дэлхийн Банкны (Тагнуулын төв газар2014 оны мэдээг ашигласан болно.Дэлхий данхинд юу экспортолдог вэ?

Хар хөх өнгөөр газрын тосны томоохон экспортлогч  орнуудыг харуулсан мөн газрын тос нь  зөвхөн Ойрхи дорнодын орнуудад бус Ази, Африк, Өмнөд Америк даяар чухал болохыг зургаас харж болно.

Энэхүү зургаар дэлхий дахиний экспортын бүтцийг ялангуяа улс орнуудын газрын тосны экспортын чухлыг онцолжээ.

Үнэт металл, ашигт малтмал гэх мэт бусад түүхий эдийн бүтээгдэхүүн ч Дэлхийн эдийн засагт чухал үүрэгтэй. Ази,Африкийн ихэнх орнуудыг улаан болон улбар шар өнгөөр дүрсэлсэн нь эдгээр үндэстнүүдэд алт, төмрийн хүдэр, нүүрс зэрэг түүхий эдийн экспортын ач холбогдлын харуулж байна. Эсэргээрээ, Европын экспорт машин механизм, тээвэрт чиглэсэн байна.

БНХАУ болон АНУ-ын аль аль нь электрон бүтээгдэхүүний экспорт давамгайлж байхад зарим улсад нэхмэл даавуун бүтээгдэхүүн голлож байна.

Дэлхийн эдийн засгийн форум E15 санаачлагаас ярьсанчлан 2008 оны санхүүгийн хямарлаас хойч Дэлхийн худалдаа эргэлтэд ихээхэн бууралт гарсан байна.

Үндэсний болонолонулсын зураглалыг ойлгохньэнэсистемийнүрашигтайбайдлыгхангахгол зүйл юм.  Дэлхийн экспортын  нөхцөл байдал нь энэ ойлголтыг хөгжүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэхийн зөвхөн нэг хэсэг  мөн түүнчлэн дэлхийн улс орнуудад тулгарч буй эрсдэлийг ойлгох юм.

Эх сурвалж: https://www.weforum.org/agenda/2016/03/this-map-shows-every-country-s-major-export

Эгүлэ Капитал нь зах зээлийн шинэ мэдээлэл, судалгаа бэлтгэн харилцагчиддаа хүргэхийн зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, санхүү, бизнес стратегийн мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэгч байгууллага юм.


Эгүлэ Капитал ХХК
research@egulecapital.mn
https://www.facebook.com/EguleCap