Австралийн хөрөнгө оруулалтын сан QIC Нью Йорк дахь дэлгүүрийг 750 сая ам.доллараар худалдаж авна.

2015.02.03-ны өдөр Австралийн хөрөнгө оруулалтын сан QIC [QINVE.UL] АНУ-ын худалдааны төийн ихэнх хувийг 750 сая ам.доллараар худалдаж авахаа мэдэгдлээ.


QIC нь Forest City Reality Trust (FCEa.N) –аас Нью Йорк дахь жижиглэнгийн худалдааны дэлгүүрийн 51%-ийг худалдаж авч байгаа бөгөөд энэ нь тус сангийн АНУ-д хийж буй 11 дэх худалдан авалт болж байна.

QIC нь 56 тэрбум ам.долларын хөрөнгө захиран зарцуулж байгаа Австралийн томоохон хөрөнгө оруулалтын сан юм.

Meanwhile in Britain

Их Британи дахь супермаркетын 2 дахь том сүлжээ болох Sainsbury’s 2015.02.02-ны өдөр Home Retail-ийг бэлэн мөнгө болон хувьцаа оролцуулж 1.3 тэрбум паундаар худалдаж авахаар тохиролцсоноо зарлалаа.

http://www.reuters.com/finance/deals/mergers

Эгүлэ Капитал
research@egulecapital.mn