Делта Холдинг ХХК Азийн хөгжлийн банкны Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөрийн тусламжтайгаар өөрсдийн агуулахаа барив.Азийн хөгжлийн банкны Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөрөөс санхүүжсэн Улаанбаатар хотын зүүн бүсэд байршилтай Делта Холдинг ХХК-ийн  хөргүүртэй 11 өрөөтэй (үүнээс 6 нь хүнсний ногоо, 5 нь боловсруулсан мах) 2,200 тн-ын хүчин чадалтай орчин үеийн агуулах ашиглалтанд орлоо.

Делта Холдинг ХХК 9, 10-р саруудад ногоочдоос төмс, байцаа, сонгино зэрэг хүнсний ногоонуудыг худалдаж аваад 6 сарын хугацаанд хадгалж хавар зарах зорилготой. (Делта Холдинг ХХК-тай холбоотой мэдээллүүдийг эндээс авна уу http://www.delta.mn/article/buleg/4 ).

2015 оны 6 сард Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөрөөс Делта Холдинг ХХК-д ойролцоогоор 920,000 ам.долларын дүнтэй 2 жилийн баталгаа өгсөн бөгөөд аккредитивийг ХХБ-нд нээж  ING банкны дэмжлэгтэйгээр Голландын агуулахын төхөөрөмж, хөлдөөгч зэргийг худалдаж авахад ашигласан.

АХБ-ны Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөрөөс Худалдаа Хөгжлийн банкны эрсдлийг батлан дааж ING банкинд шаардлагатай баталгааг гаргаж өгсөн бөгөөд ING банк АХБ-ны баталгаанд үндэслэн 2 жилийн хугацаатай санхүүжилтын гэрээ байгуулсан.

АХБ-ны Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөр нь Монгол Улсад 2010 оноос хойш Хаан банк, ХХБ, ХасБанкуудтай хамтран нийт 124.17 сая ам.долларын дүнтэй худалдааны 227 хэлцэл хэрэгжүүлээд байна.  

Эх үүсвэр: http://blogs.adb.org/blog/trade-finance-program-helps-mongolian-firm-improve-food-storage 


Эгүлэ Капитал ХХК
research@egulecapital.mn