EBRD Монгол Улсад 594.5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтын багцтай


Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (EBRD) Монгол Улсад 2009 оноос эхэлж санхүүжилт хийсэн бөгөөд тус хугацаанд нийт 898.7 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад хийсэн байна.

2013 оны 6-р сарын 25-нд EBRD-ийн Захирлуудын зөвлөлөөс баталснаар тус Банкны Монгол Улсад стратегийн хувьд баримтлах хандлагууд:
-Нөөцийн бус салбарт дэмжлэг үзүүлэх замаар төрөлжүүлэлтийг дэмжих.
-Хөрөнгө санхүүгийн хүртээмжийн боломжийг нэмэгдүүлэн тогтвортой өсөлтийг дэмжих.
-Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж засаглалын байгууллагуудыг бэхжүүлнэ.
-Дэд бүтцийг шинэчилж, хувийн секторт авчрах

EBRD-ийн Монгол Улсад хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:


Эх сурвалж: http://www.ebrd.com/mongolia.html

Өнөөдрийн байдлаар EBRD Монгол Улсын эрчим хүч, санхүү, үйлдвэр, худалдаа , дэд бүтэц зэрэг салбаруудад нийт 594.5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтын багцтай байна.

Та бүхэнд EBRD-ийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг хүргэж байна.

Огноо
Төслийн нэр
Төслийн  нийт зардал
EBRD санхүүжилт
Төлөв
11/17/2015
Улаанбаатар хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн төсөл
26 сая EUR
12 сая EUR
Хэлэлцүүлэг
8/14/2015
MCS Coca Cola шил, лонхны шугамын өргөтгөл
37 сая USD
30 сая USD
Баталсан
7/29/2015
Хаан Банкны зээлийн санхүүжилт
60 сая USD
10 сая USD
Баталсан
7/29/2015
Хаан Банкны зээлийн санхүүжилт
60 сая USD
10 сая USD
Баталсан
7/29/2015
Хаан Банкны зээлийн санхүүжилт
60 сая USD
10 сая USD
Баталсан
7/29/2015
Хаан Банкны зээлийн санхүүжилт
60 сая USD
30 сая USD
Баталсан
10/13/2014
Таван богд ХХК - Тоёота засвар, үйлчилгээний төвийн шинэ барилга
11.7 сая USD
10 сая USD
Баталсан
8/1/2014
Уул уурхайн тоног төхөөрөмж: Leighton, Хаан банкны лизинг
200 сая USD
200 сая USD

6/20/2014
MonSEFF-Хасбанк тогтвортой эрчим хүч
10 сая USD
10 сая USD
Баталсан
6/20/2014
Монголын Тогтвортой Эрчим Хүчний Санхүүжилтийн Үйлчилгээ
25 сая USD
25 сая USD
ТУЗ баталсан
6/19/2014
Хасбанк ЖДҮ-ийн зээл
5 сая USD
5 сая USD
Баталсан
6/18/2013
Хаан банк ЖДҮ-ийн зээл
25 сая USD
25 сая USD
Баталсан
10/12/2012
Сэнж Сант
185 сая USD
110 cая USD
Баталсан
9/5/2012
Оюу толгой
-
400 сая USD
Баталсан
6/21/2012
АПУ ложистик төв, үйлдвэр...
108 сая USD
57 сая USD
Баталсан
4/27/2012
Хасбанк 
38 сая USD
10 сая USD
Баталсан
3/13/2012
Хаанбанк
125 сая USD
25 сая USD
Баталсан
1/20/2012
Салхит цахилгаан станц
115 сая USD
40 сая USD
Баталсан
1/20/2012
Салхит цахилгаан станц
115 сая USD
5 сая USD
Баталсан
12/29/2011
Алтайн хүдэр
100 сая USD
25 сая USD
Баталсан
12/29/2011
Алтайн хүдэр
100 сая USD
30 сая USD
Баталсан
10/6/2011
МАК
869 сая USD
450 сая USD
Баталсан
6/16/2011
Өмнөд говийн дэд бүтцийн төсөл
22.79 сая USD
-
Цуцалсан
2/23/2011
MT шатахуун, Магнай Трейд ХХК
83 сая USD
50 сая USD
Баталсан
6/17/2010
Монголиан Оппортунитис Фанд
50 сая USD
10 сая USD
Баталсан
2/19/2010
Эрчим хүч - Ухаа худаг
414 сая USD
180 сая USD
Баталсан
1/22/2010
АПУ пивоны үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
25 сая USD
-
Дууссан
11/10/2009
Лэйтон
238.9 сая USD
35 сая USD
Дууссан
11/3/2009
Салхит цахилгаан станц
2.8 сая USD
0.7 сая USD
Баталсан
1/12/2009
Монголиан Майнинг Корпорэшн
70-80 сая USD
30 сая USD
Баталсан
8/19/2008
MT шатахуун түгээх станцууд
35 сая USD
35 сая USD
Дууссан
8/19/2008
MT шатахуун, Магнай Трейд ХХК
35 сая USD
35 сая USD
Баталсан
4/28/2008
М-Си-Эс беверэж
-
-
Дууссан
11/6/2007
МАК
45 сая USD
45 сая USD
Дууссан
11/6/2007
Миний дэлгүүр
9 сая USD
9 сая USD
Дууссан
6/22/2007
Монголын санхүүгийн салбар
30 сая USD
30 сая USD
ТУЗ баталсан
7/26/2006
Хасбанк
5 сая USD
5 сая USD
Дууссан

Эх үүсвэр: http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=PageModule&cid=1395238735669&pagename=EBRD%2FPageModule%2FPreFilterLink