Байрны үнэ хямдарсаар байна.Орон сууцны үнийн индекс 2016 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх оны мөн үеийнхээс Чингэлтэй дүүрэгт 8.0 хувь, Сүхбаатар дүүрэгт 9.4 хувь, Баянзүрх дүүрэгт 10.6 хувь, Хан-Уул дүүрэгт 11.0 хувь, Сонгинохайрхан дүүрэгт 13.1 хувь, Баянгол дүүрэгт 13.9 хувиар буурчээ.

 
Эх сурвалж: ҮСХ