Төгрөгийн ханшийн 2016 оны төсөөлөл

Агуулга
  1. АМ.ДОЛЛАРЫН ТӨГРӨГТЭЙ ХАРЬЦАХ ХАНШИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛ
  2. 2015 ОНЫ ВАЛЮТЫН УРСГАЛЫН БҮТЭЦ, ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
  3. ВАЛЮТЫН ОРОХ УРСГАЛЫН 2016 ОНЫ ТӨСӨӨЛӨЛ
  4. ВАЛЮТЫН ГАРАХ УРСГАЛЫН 2016 ТӨСӨӨЛӨЛ