Эгүлэ Холбооны тухай


Эгүлэ Холбоо нь сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж байгуулагдсан, мэргэжилтнүүдийн нэгдэл юм.

Бидний зорилго нь макро эдийн засгийн суурь асуудлууд, бизнесийн орчинд тулгарч буй хүндрэлүүдийг хөндөж, эдгээрт чиглэсэн судалгаа, хэлэлцүүлэг хийн шийдвэр гаргах, зөвлөмж өгөх юм.

Та бүхэн www.egulecapital.mn болон www.facebook.com/EguleCap хаягуудаар дамжуудан холбооны мэдээлэл, зөвлөмжүүдийг хүлээж авах боломжтой.

Бидэнтэй research@egulecapital.mn хаягаар холбогдох боломжтой. 

Хүндэтгэсэн,
Эгүлэ Холбоо