Олон улсын хөгжлийн банкууд Монгол Улсад

Олон улсын Хөгжлийн банкууд Монгол Улсад хэдий хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ?

Монгол Улс Дэлхийн банк, АХБ-тай 1991 оноос, Европын Сэргээн босголт хөгжлийн банктай 2006 оноос гишүүн орон болон хамтарч ажиллаж байна.